fbpx

“ค่าโฆษณา Facebook/Google” ยื่นภาษีได้หรือไม่

“ค่าโฆษณา Facebook/Google” ยื่นภาษีได้หรือไม่

ก่อนจะบอกว่า “ค่าโฆษณา” เป็นรายจ่ายธุรกิจได้หรือไม่ได้นั้นคงต้องถามคำถามแรกก่อนครับว่า เราทำธุรกิจในรูปแบบไหนระหว่าง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน)

จ่ายเงินค่าโฆษณาให้ Facebook กับ Google อย่างไรให้เป็นรายจ่ายธุรกิจได้?

กรณีที่ 1 : บุคคลธรรมดาจ่ายค่าโฆษณา (เจ้าของเพจร้านขายของออนไลน์)

ถ้าหากคำตอบคือ เรากำลังทำธุรกิจในรูปแบบ “บุคคลธรรมดา” คงต้องดูต่อไปว่า เราเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบไหน ถ้าเลือกแบบเหมาตามอัตราที่กฎหมายกำหนด แบบนี้ต้องบอกครับว่า รายจ่ายค่าโฆษณาไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้ เพราะมันรวมอยู่ในอัตราเหมาหมดแล้ว (ยกตัวอย่าง เช่น ขายของออนไลน์ สามารถหักค่าใช้จ่ายเหมาได้ 80% ซึ่งแปลว่า ค่าใช้จ่ายทุกอย่างของธุรกิจถูกรวมอยู่ในนั้นแล้วครับ)

กรณีที่ 2 : นิติบุคคลจ่ายค่าโฆษณา

เรากำลังพูดถึงเรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การให้บริการโฆษณาโดยบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น Facebook หรือ Google ถือเป็นการให้บริการที่ทำในต่างประเทศและได้มีการเปิดให้ใช้บริการในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในข้อบังคับ Facebook หรือ Google ต้องเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 (2)

แต่เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ การไปเรียกเก็บภาษีนั้นทำได้ยาก กฏหมายจึงผลักภาระให้ “ผู้จ่าย” นิตบุคคล (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน) ในประเทศไทยเป็นผู้จ่ายเงินค่าโฆษณาเป็นผู้ออกและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แทน

โดยคิดจากยอด 7% ของค่าโฆษณาที่ได้จ่ายไป เช่น ค่าโฆษณา 10,000 บาท เราจะต้องจ่าย VAT อยู่ที่ 700 บาท และทางบริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีดังกล่าวให้กับกรมสรรพากรด้วยแบบ ภ.พ. 36 ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 700 บาทนี้ ธุรกิจของเราสามารถนำมาใช้เป็นภาษีซื้อของธุรกิจได้ด้วยครับ (มองง่ายๆว่าทาง Facebook หรือ Google ออกภาษีขายมาให้เรา)

NOTE: แม้ตอนจ่ายเงินจะจ่ายด้วยเงินส่วนตัวของพนักงาน หรือใช้บัตรเครดิตของกรรมการรูดจ่ายไปก่อน แล้วค่อยมาเบิกจากบริษัท บริษัท (Agency) ก็ยังมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.36

ต้องยื่น ภ.พ. 36 อย่างไร?

  • คำนวณภาษีที่ต้องชำระก่อน โดยดูยอดเงินค่าโฆษณาที่จ่ายไป (ดูรายงานจากหน้า Facebook Ads) คูณ 7% จะได้ภาณีที่ต้องชำระ
  • จากนั้นให้กรอกข้อมูลในแบบยื่น ภ.พ. 36 ให้ครบถ้วน แยกกรอกแบบ 1 แบบต่อ 1 ผู้ให้บริการ ดังนั้นหากเราซื้อโฆษณากับ Facebook และ Google ต้องกรอกยื่นสองครั้ง

NOTE: ใช้ที่อยู่ของ Facebook หรือ Google ในใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน (Facebook Ads Receipt)โดยไม่ต้องกรอกเลข 13 หลักเพราะเป็นบริษัทต่างประเทศ และคุณสามารถ Verify Your Business ธุรกิจของคุณได้เองผ่าน Facebook.

สรุป: ค่าโฆษณาที่จ่ายไปเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการโดยตรง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามารถนำใบเสร็จรับชำระค่าภาษีตามแบบ ภ.พ. 36 เป็นหลักฐานประกอบการนำส่งเป็นภาษีซื้อเพื่อหักจากภาษีขาย ที่กิจการต้องนำส่งได้ครับ

SOURCE : TAXBugnoms | ACtaxweknow

FIREFLYGROUP TEAM

THE FIREFLYGROUP TEAM กองบรรณาธิการ FIREFLYGROUP